Távlat Közhasznú Egyesület

kultúra
hagyomány
nemzeti összetartozás

A Távlat Közhasznú Egyesület

1
2
3
4
A Távlat Közhasznú Egyesület eddigi tevékenységét (1.) ku l t u r á l i s,  (2.) h a g y o m á n y á p o l ó  és  (3.) n e m z e t i  ö s s z e t a r t o z á s t  s e g í t ő   m u n k a jellemzi.

1. K u l t u r á l i s   t e v é k e n y s é g ü n k eredményét mutatja, hogy a Csongrádhoz kötődő írók, költők /Milos Crnjanski, Jókai Mór, Móra Ferenc, Juhász Gyula/ tiszteletére domborműveket és emléktáblákat állíttattunk, s ezen írók évfordulóira koszorúzásokat, országos, megemlékezéseket rendeztünk. Csongrádon mutattuk be - országos konferencia keretében - a TISZTELT ÍRÓTÁRS című könyvet, melybe ARANY JÁNOS kiadatlan műveit gyűjtöttük össze, és irodalmi kirándulást szerveztünk Nagyszalontára, Arany János szülőhelyére.Országos irodalmi konferenciákat rendeztünk Jókai Mór, Juhász Gyula, Móra Ferenc, Milos Crnjanski évfordulóira.Több alkalommal országos konferencia és kiállítás keretében mutattuk be a népi írók munkásságát.

2. H a g y o m á n y á p o l ó   m u n k á n k eredménye: összegyűjtöttük Csongrád város irodalmi és pedagógiai értékeit, és kiadtuk a CSONGRÁD VÁROS IRODALMI ÖRÖKSÉGE című, hiánypótló könyvet és a PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK sorozat első két kötetét, melyek emléket állítanak a régi nyolcosztályos gimnáziumoknak, valamint a régi szakgimnáziumi osztályoknak.

3. N e m z e t i   ö s s z e t a r t o z á s t   s e g í t ő m u n k á n k eredménye: a Csongrádon született, Nolit-díjas, szerb író, világirodalmi nagyság, Milos Crnjanski általunk állíttatott, kétnyelvű /magyar-szerb/ emléktábláját és domborművét rendszeresen megkoszorúzzák a Vajdaságban élő magyar tanárok és diákok, akik tanítják és tanulják Milos Crnjanski életét és munkásságát, valamint a budapesti Nikola Tesla Szerb Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon tanárai, diákjai, a Magyarországon élő szerb nemzetiségű emberek, szervezetek, például az Országos Szerb Kisebbségi Önkormányzat. NEMZETKÖZI KONFERENCIÁKAT rendeztünk Milos Crnjanski születésének kerek évfordulóira, melyen több ország Crnjanski-kutatói tartottak előadásokat.